BADANIA PSYCHOLOGICZNE ​NA BROŃ

Wszystkie osoby, które chciałyby posługiwać się bronią bojową, myśliwską, sportową, pneumatyczną czy kolekcjonerską w myśl ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, muszą przejść odpowiednie badania psychologiczne. Przepisy te dotyczą również osób, które zajmują się nabywaniem oraz przechowywaniem materiałów wybuchowych, a także zajmujących się obrotem bronią i materiałami niebezpiecznymi.


Pobierz Kartę Badania